Program konferencji „BADANIA KLINICZNE ZMIENIAJĄ SIĘ DLA CIEBIE”

18 maja 2023

GODZINA

TEMAT

SPEAKER

8:00-9:00

Rejestracja uczestników

9:00

Oficjalne otwarcie konferencji

9:30

EUCTR – nowy proces akceptacji badania klinicznego – pierwsze doświadczenia, wyzwania, przyszłość

Małgorzata Gawałkiewicz

Senior Manager, Clinical Operations Parexel International

10:00

Zaangażowanie i świadomość pacjentów – jak Rozporządzenie 536/2014 oraz Ustawa o Badaniach Klinicznych zmieniają udział pacjentów w rozwoju innowacyjnych terapii

Marzanna Bieńkowska

Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Iwona Czabak

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Marfan Polska

Marzena Nelken

Dyrektor Krajowego Forum ORPHAN, Federacja Pacjentów Polskich, Koordynatorka Polskiej Platformy EUPATI

Dariusz Żebrowski

Prezes Fundacji StopDuchenne Członek Zarządu GCPpl

dr Rafał Staszewski

Z-ca Prezesa ds. finansowania badań, Agencja Badań Medycznych

10:45

Przerwa kawowa

11:00

Badania kliniczne z perspektywy młodych lekarzy i osób rozpoczynających karierę w branży

dr Paweł Obierzyński

Klinika Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego CMKP, Interwencyjne Centrum Neuroterapii, Mazowiecki Szpital Brodnówski w Warszawie

dr Paulina Kaczmarska

Pratia MCM Kraków oraz Krakowska Akademia Neurologii

dr Joanna Bogacz

Klinika Kardiologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

dr Maciej Kania

Clinmedica Research Skierniewice/ ETG Skierniewice

dr hab. n med. Maciej Siński

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, WUM Warszawa

dr Joanna Kania

Clinmedica Research Skierniewice/ ETG Skierniewice

11:45

Potencjał naukowy Polski, jak zwiększyć możliwość inicjowania badań biomedycznych przez polskich naukowców i badaczy

prof. dr hab. Piotr Szymański

Kierownik Centrum Kardiologii Klinicznej i Chorób Rzadkich Układu Sercowo-Naczyniowego CSK MSWiA w Warszawie

prof. dr hab. Agnieszka Szypowska

Klinika Pediatrii Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Marta Winiarska

Polski Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BIOINMED

dr n. farm. Karolina Maria Nowak

Dyrektor Wydziału Innowacji i Rozwoju Biotechnologii ABM

Robert Dobosz

Dyrektor ds. rozwiązań w badaniach klinicznych, Ryvu Therapeutics

12:45

Wyniki konkursu „Liderzy Badań Klinicznych”

12:55

Lunch

13:40

Jakość rozpoczyna się w nas – jak ewoluują kompetencje zespołów realizujących badania kliniczne w świetle zmian oraz nowych strategii planowania, nadzorowania i monitorowania badań klinicznych

Magdalena Sztanke-Toth

Director Human Resources PPD, part of Thermo Fisher Scientific

Aneta Sitarska-Haber

Wiceprezeska Stowarzyszenia GCPpl

Katarzyna Mińkowska

Dyrektor Ośrodka Badań Klinicznych Synexus Polska sp.z o o, Grupa AES

Ilona Figiel

Centralized Monitoring Team

prof. dr hab. n. med. Iwona Ługowska

Kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz, Narodowy Instytut Onkologii

14:30

Nowe technologie impulsem dla rozwoju badań klinicznych?

Ligia Kornowska

Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali

Liderka Koalicji AI w zdrowiu

dr Robert Mołdach

Prezes Instytut Zdrowia i Demokracji, Członek Zespołu Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjentamec.

mec. Aneta Sieradzka

CEO Sieradzka&Partners

Tomasz Młynarski

Zastępca Dyrektora Departament Prawny Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Rafał Jaczyński

CSO at Huawei, Cyber Security Executive

15:30

Zakończenie konferencji

15:45

Uroczyste rozdanie nagród w konkursie Liderzy Badań Klinicznych

Po konferencji zapraszamy na integrację do restauracji OSADA, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku numer 19, http://www.arco-osada.pl/Rezerwacja od godz. 17.00