O konferencji

Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych to coroczne wydarzenie poświęcone tematyce badań klinicznych. Organizowana od 2012 roku przez Związek Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie POLCRO oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce konferencja podejmuje aktualne tematy dot. problematyki badań klinicznych realizowanych w naszym kraju.

Wydarzenie skupia szeroką reprezentację środowiska medycznego, naukowego, przedstawicieli organizacji pacjentów, administracji publicznej, a także przedstawicieli firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i firm prowadzących badania na zlecenie (CRO).

W ramach wydarzania odbędą się spotkania ekspertów i panele dyskusyjne:

  • Badania kliniczne: rewolucja terapeutyczna dekady – od wyzwań do osiągnięć

  • Wyzwania i ryzyka na rynku badań klinicznych – wymiana doświadczeń

  • Kluczowe aspekty komunikacji włączającej w badaniach klinicznych
  • Uczestnik badania w perspektywie lekarza i badacza
  • Badania kliniczne są dla Ciebie – perspektywa wielu interesariuszy

Na zakończenie konferencji ogłoszone zostaną wyniki konkursu „Liderzy Badań Klinicznych”, którym towarzyszyć będzie wręczenie nagród.