Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych

BADANIA KLINICZNE SĄ DLA CIEBIE

Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych

BADANIA KLINICZNE SĄ DLA CIEBIE

Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
ul. Ks. Trojdena 2a, Warszawa

Konferencja odbywa się w formie stacjonarnej
Udział w konferencji jest bezpłatny

Badania kliniczne są niezbędne do opracowania nowych leków oraz szczepionek i służą potwierdzeniu ich skuteczności i bezpieczeństwa. Przyczyniają się do rozwoju wiedzy w zakresie stosowania innowacyjnych leków i sposobów leczenia, budują dorobek naukowy badaczy i ośrodków, wpływają na wzrost gospodarczy oraz wizerunek kraju na arenie międzynarodowej.

Udział pacjentów w badaniach klinicznych jest szansą na otrzymanie nowego leczenia, które może poprawić jakość ich codziennego funkcjonowania, a nawet przedłużyć lub uratować życie. Obecnie prowadzone są badania nad ponad 7000 cząsteczek, które dają nadzieję na lepsze i dłuższe życie chorym, a przełomowe terapie komórkowe i genowe stają się coraz bardziej dostępne.

Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnej edycji konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych.

W ramach wydarzania odbędą się spotkania ekspertów i panele dyskusyjne:

• Badania kliniczne: rewolucja terapeutyczna dekady – od wyzwań do osiągnięć
• Wyzwania i ryzyka na rynku badań klinicznych – wymiana doświadczeń
• Kluczowe aspekty komunikacji włączającej w badaniach klinicznych
• Uczestnik badania w perspektywie lekarza i badacza
• Badania kliniczne są dla Ciebie – perspektywa wielu interesariuszy

Na zakończenie konferencji ogłoszone zostaną wyniki konkursu „Liderzy Badań Klinicznych”, którym towarzyszyć będzie wręczenie nagród.

Organizatorzy

Partnerzy

Patronat honorowy