Edycja 2022

Agenda 2022

9:00-9:45Rejestracja uczestników (dotyczy części stacjonarnej)
9:45Powitanie i otwarcie konferencji
10:15Panel I
Nowa rzeczywistość po rozpoczęciu obowiązywania rozporządzenia 536/2014 (UE) i uruchomieniu portalu CTIS (produkty lecznicze) oraz rozporządzenia 745/2017 (UE) i ustawy krajowej (wyroby medyczne). Jakie rozwiązania są obecnie wykorzystywane w Polsce?
11:00Panel II
Digitalizacja i nowoczesne rozwiązania w badaniach klinicznych.
Jakie są możliwe zmiany w zarządzaniu i monitorowaniu badań klinicznych w kontekście trendów i obowiązującego prawa?
11:45Przerwa kawowa
12:00Panel III
Wsparcie dla pacjentów, uczestników badań klinicznych oraz ośrodków w sytuacjach kryzysowych. Jak branża badań klinicznych sprostała wyzwaniom podczas pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie?
13:00Wyniki konkursu „Liderzy Badań Klinicznych” oraz wręczenie nagród laureatom
13:30Przerwa kawowa
13:30Panel IV
Badania pediatryczne w obszarze chorób rzadkich – kierunki rozwoju, szanse i wyzwania
14:15Nowe technologie impulsem dla rozwoju badań klinicznych
14:45Panel V
Centra Wspierania Badań Klinicznych – dotychczasowe doświadczenia, szanse, ryzyka oraz oczekiwania branży badań klinicznych. Jak wykorzystać możliwości projektu CWBK?
15:30Panel VI
Aktualne trendy w leczeniu COVID-19, analiza ostatnich doniesień naukowych. Dokąd zmierzamy czy mamy szansę na wygranie z pandemią?
16:00Zakończenie konferencji

Partnerzy