Paneliści

PANEL I
Badania kliniczne: rewolucja terapeutyczna dekady – od wyzwań do osiągnięć – wykład inauguracyjny

lek. Wojciech Przybyś

Lekarz, od roku 1996 do 2017 pracował w Quintiles (obecnie IQVIA) zajmując się organizacją i nadzorem nad badaniami klinicznymi. W latach 2001-2011 Dyrektor Generalny Quintiles Poland, 2006-2014 wiceprezes na region Europy Centralnej i Południowo-Wschodniej, 2015-2017 wiceprezes globalnych Operacji i Optymalizacji departamentu Real World Evidence. Organizował w Polsce pierwsze edycje „CRA school”, tworzył pierwsze działy Quality Management i Start-up, oraz sieci ośrodków partnerskich. Inicjator powstania POLCRO. Od 2018 pracuje jako lekarz internista oraz niezależny konsultant w dziedzinie badań klinicznych.

dr Wojciech Masełbas

Lekarz od ponad 25 lat zawodowo związany z badaniami klinicznymi, były członek zarządu oraz prezes GCPpl oraz PolCRO.

dr n. med. Rafał Staszewski

Zastępca Prezesa ds. finansowania badań w Agencji Badań Medycznych. Naukowo i zawodowo zainteresowany obszarem badań klinicznych, zdrowia publicznego, zarządzaniem oraz jakością i komunikacją w ochronie zdrowia. Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

PANEL II
Wyzwania i ryzyka na rynku badań klinicznych – wymiana doświadczeń – debata ekspertów

prof. dr hab. n. prawn. Monika Urbaniak

Absolwentka Wydziału Biologii na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2008 roku związana z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w latach 2016-2021 roku na stanowisku dyrektora Departamentu Badań Klinicznych Produktów Leczniczych, obecnie jako radca w Gabinecie Prezesa. Członek grupy roboczych poświęconych badaniom klinicznym (CTCG, CTAG).

Dr n. biologicznych Ewa Ołdak

Profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, specjalistka w zakresie prawa konstytucyjnego oraz prawa medycznego i farmaceutycznego, profesor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik Katedry i Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Zastępca Przewodniczącej Naczelnej Komisji Bioetycznej.

Krzysztof Górski

Dyrektor Wydziału Nauki i Zarządzania Projektami Niekomercyjnymi w Agencji Badań Medycznych. Odpowiada m.in. za procesy związanie z organizacją konkursów, współpracą z ekspertami, monitoringiem i kontrolą projektów finansowanych przez Agencję. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia oraz metodologii, organizacji i zarządzania badaniami klinicznymi. Wieloletni pracownik Ministerstwa Zdrowia na szczeblu menadżerskim, odpowiedziany za procesy związane z organizacją konkursów finansowanych ze środków europejskich.

Dr Małgorzata Gawałkiewicz

Senior Manager, Clinical Operations Parexel International. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, Wydział Lekarski. Od 20 lat związana z badaniami klinicznymi, głównie w obszarze rejestracji badań klinicznych i aktywacji ośrodków. Doświadczenie swoje zdobyła pracując zarówno w firmach CRO jak i u sponsora. Od pięciu lat pracuje w firmie Parexel, obecnie na stanowisku Senior Manager, Clinical Operations zarządzając lokalnym zespołem start-upu.

Agata Wiesiołek

Absolwentka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed w Gdańsku. Z dziedziną badań klinicznych i z firmą AstraZeneca związana od 2006 roku. Karierę rozpoczynała jako specjalista ds. badań klinicznych w Polsce. Obecnie pełni rolę Dyrektora Wykonawczego ds. rekrutacji pacjentów i innowacji klinicznych i jest odpowiedzialna za zapewnienie strategii na poziomie poszczególnych wskazań we wszystkich obszarach terapeutycznych w dziale BioPharma.

Dr n. med. Anna Szmidt

Senior Clinical Operational Manager, Bristol Myers Squibb. Od 18 lat w branży badań klinicznych z doświadczeniem zarówno w CRO, jak i w firmie farmaceutycznej. Obecnie kieruje zespołem START UP zajmującym się aprobatą badań oraz kontraktowaniem ośrodków w Polsce. Dodatkowo kieruje grupą Business Unit Development zajmującą się regionalną koordynacją procesu feasibility i start-up w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii i w Turcji. Od 4 lat członek grupy Badań Klinicznych w INFARMIE.

Michał Zmysłowski

Absolwent Wydziału Farmaceutycznego na kierunku Analityka Medyczna Collegium Medicum w Bydgoszczy. Ukończył także studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz program Executive MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania i Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w firmach farmaceutycznych Knoll AG oraz Servier Polska na stanowiskach przedstawiciela medycznego oraz regionalnego managera. Od ponad 20 lat zajmuje się obszarem badań klinicznych w Quintiles/IQVIA, początkowo jako monitor badań klinicznych, a od 17 lat jako Manager Clinical Operations, Site Network Manager oraz Line Manager. Obecnie pełni funkcję Associate Director Clinical Operations, ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zarówno zespołami, jak i projektami, współpracuje z ośrodkami badawczymi oraz sponsorami. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu badań klinicznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytetach Medycznych w Gdańsku oraz Poznaniu. Moderator grupy szkoleniowej ds. jakości oraz standardów POLCRO. Członek Stowarzyszenia GCP.

Anna Powierża

Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Od 20 lat związana z badaniami klinicznymi w obszarze rejestracji badań klinicznych i aktywacji ośrodków. Doświadczenie swoje zdobyła w firmie Parexel nadzorując lokalny jak i międzynarodowy start-up. Obecnie na stanowisku Dyrektora działu klinicznego odpowiedzialna za europejski zespół Startup Liderów oraz realizację projektów w fazie start-up w Europie.

PANEL III
Kluczowe aspekty komunikacji włączającej w badaniach klinicznych

Mateusz Adamczyk

Językoznawca, członek Zespołu Retoryki i Komunikacji Publicznej Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Zdobywca tytułu Mistrz Mowy Polskiej 2023. Autor książki „Płeć w polszczyźnie” i popularyzator wiedzy o polszczyźnie.

PANEL IV
Uczestnik badania w perspektywie lekarza i badacza – debata ekspertów

Beata Maciejewska

Członek Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl), Dyrektor Operacyjny i Prezes Zarządu firmy Scientia CRO Sp. z o.o. i Scientia Research Institute Sp. z o.o.

Lek. Kamil Kuć

Specjalista onkologii klinicznej. Kierownik Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu. Koordynator Medyk Onkologia CM Medyk w Rzeszowie. Inicjator i realizator licznych projektów edukacyjnych i profilaktycznych dla pacjentów z chorobą nowotworową. Główny badacz w licznych badaniach klinicznych w dziedzinie onkologii. Stypendysta ministra zdrowia dla studentów za znaczące osiągnięcia. W 2023 r uzyskał Tytuł Lekarza Dziesięciolecia przyjaznego pacjentom onkologicznym fundacji Alivia.

Dr n. med. Janusz Kabata MBA

Związany z badaniami klinicznymi od 1989 roku, kiedy w Klinice Hematologicznej Uniwersytetu w Bazylei w Szwajcarii koordynował badania fazy I/II. Ma międzynarodowe doświadczenie w różnych aspektach prowadzenia i zarządzania badaniami klinicznymi. W latach 90. był współzałożycielem laboratorium centralnego badań klinicznych Nova Medical, później Synevo Central Labs obecnie Medicover Integrated Clinical Services. Od 2008 roku rozwijał usługi świadczone w domu pacjenta będącego w trakcie badań klinicznych. Był założycielem i współwłaścicielem GlobalCare Clinical Trials, dla której stworzył sieć lekarzy i pielęgniarek wykonujących wizyty domowe w ponad 40 krajach świata. Założyciel firmy GP4research, tworzącej międzynarodową sieć lekarzy rodzinnych przygotowanych do uczestnictwa w decentralizowanych badaniach klinicznych. Od 2000 roku jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych. Wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach badań klinicznych.

PANEL V
Badania kliniczne są dla Ciebie – perspektywa wielu interesariuszy – debata ekspertów

Lek. med. Aneta Sitarska-Haber

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Związana z branżą badań klinicznych od roku 1998 zajmując kolejno stanowiska Monitora badań Klinicznych, Kierownika Badań Klinicznych i Kierownika Operacji Klinicznych.  Od roku 2005 pracuje w globalnej firmie z sektora CRO (Clinical Research Organization), obecnie na jako Zastępca Dyrektora Operacji Klinicznych. Odpowiedzialna za szkolenia i zarządzanie zespołem Monitorów i Kierowników badań klinicznych, organizowanie współpracę z sieciami ośrodków badawczych oraz kontakty z organizacjami pacjentów.  Od 2000 roku zaangażowana w działalność Stowarzyszeniem na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej w Polsce (GCPpl), od 2 kadencji jako Wiceprezeska Stowarzyszenia.

Dr n. med. Elżbieta Bylina

Zastępca Dyrektora Centrum Rozwoju Badań Klinicznych w Agencji Badań Medycznych. Absolwentka UW oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania badaniami klinicznymi organizowanych przez WUM. Od ponad 25 lat związana z sektorem badań klinicznych. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz prelegent na konferencjach branżowych dotyczących realizacji badan klinicznych.

dr n. med Mateusz Polaczek

Lekarz, specjalista onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych, doktor nauk medycznych, aktualnie Kierownik 3 Kliniki Chorób Płuc i Onkologii z Oddziałem Onkologicznym w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc. Przewodniczący Komisji Bioetycznej przy Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc. Zajmuje się leczeniem chorych z nowotworami płuca oraz innymi nowotworami obszaru klatki piersiowej. Doświadczenie zawodowe nabywał również w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytut Onkologii-Państwowym Instytucie Badawczym.

dr n. med Agnieszka Gackowska

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada ponad 26-letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej. Od stycznia 2024 roku jest związana z największą światową siecią ośrodków badawczych Velocity Clinical Research, gdzie odpowiada za zarządzanie działalnością kliniczną w Polsce oraz kierowanie rozwojem firmy jako VP, Clinical Operations and Country Head. Przed dołączeniem do Velocity spędziła 14 lat w firmach CRO, pełniąc kolejno funkcje Director, Site & Patient Networks, EMEA w IQVIA i Senior Director, Integrated Site Solutions, Global Head w Parexel. W ramach tych ról kierowała zespołami Prime & Partner Sites, Site Alliance, Feasibility/SiteID, Site Intelligence i Patient Recruitment. W latach 1997-2009 pracowała w firmach farmaceutycznych GSK i Novo Nordisk na różnych stanowiskach kierowniczych w działach marketingu i sprzedaży. Zdobywała wiedzę specjalistyczną jako dyrektor zarządzająca non-profit Fundacją na rzecz Hemofilii w Polsce. Przez całą swoją karierę była zaangażowana w rozwój programów edukacyjnych z zakresu medycyny prewencyjnej, szczepionek, nowoczesnych metod leczenia i badań klinicznych, zarówno dla środowiska medycznego, jak i pacjentów. Była także twórcą programu i wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu badań klinicznych prowadzonych przez Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Aktywnie współpracuje z towarzystwami: SCRS, GCSA IAOCR i GCP.pl

Aleksandra Wilk

Od 2021 roku działa na stanowisku Koordynatora, a od 2023 r. na stanowisku Dyrektora Sekcji Raka Płuca Fundacji “To Się Leczy”. Jest prelegentem wielu konferencji i kongresów takich jak m.in. Forum Ekonomiczne, Health Challenges Congress, Drug Policy, Kongres Wyzwań Zdrowotnych, Patient Empowerment. Posiada certyfikat GCP oraz konferencji Clinical Talks 2020. Uczestniczy w europejskich spotkaniach oraz międzynarodowych wymianach doświadczeń organizacji pacjentów. Prowadzi stronę edukacyjną dla pacjentów z rakiem płuca i ich rodzin, grupę wsparcia oraz bezpłatną ogólnopolską infolinię. Członek Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej (ESMO), organizacji The International Association for the Study of Lung Cancer (AISLC), członek Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, członek All. Can Polska. Powołana w 2023 r. do Polskiej Koalicji ZDROWE PŁUCA przez Polskie Towarzystwo Chorób Płuc. Współpracuje z Polską Grupą Raka Płuca oraz Polskim Towarzystwem Onkologicznym. Jest członkiem ON-KO Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Onkologicznych. Zajmuje się rzecznictwem i współpracą z decydentami dotyczącą wczesnego wykrywania raka płuca, diagnostyki molekularnej, programów lekowych. Wpisana do Bazy kandydatów na przedstawiciela pacjentów przy Naczelnej Komisji Bioetycznej.