Paneliści

PANEL I

Małgorzata Gawałkiewicz

Senior Manager, Clinical Operations Parexel International

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, Wydział Lekarski. Od 20 lat związana z badaniami klinicznymi, głównie w obszarze rejestracji badań klinicznych i aktywacji ośrodków. Doświadczenie swoje zdobyła pracując zarówno w firmach CRO jak i u sponsora. Od 4 lat pracuje w firmie Parexel, obecnie na stanowisku Senior Manager, Clinical Operations zarządzając lokalnym zespołem start-up – u.

PANEL II

Iwona Czabak

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Marfan Polska

Od 2019 r. prezes zarządu Stowarzyszenia Marfan Polska, szczęśliwa żona i mama dwójki dzieci Małgosi (ur. 2011′) i Ryśka (2013′). Z zawodu trener biznesu, pracowała w korporacjach finansowych, ale kilka lat temu związała się ze Stowarzyszeniem Marfan Polska. Mąż i dzieci chorują na zespół Marfana. W swojej misji kieruje się szerzeniem wiedzy nt. chorób rzadkich, edukacją pacjentów bo w rozumieniu choroby i systemu widzi szanse na dobre długie życie mimo obciążeń genetycznych. Jest członkiem Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Aktywnie uczestniczy w pracach wielu zrzeszeń pacjentów. W 2021 r. Stowarzyszenie Marfan Polska wygrało konkurs na organizację pacjencką-partnera badań ogłoszony przez Gdański Uniwersytet Medyczny. W lipcu 2021 r. Agencja Badań Medycznych ogłosiła wyniki i konsorcjum tworzone przez Gumed i Marfan Polska znalazło się na liście podmiotów realizujących niekomercyjne badania kliniczne nad lekami z zakresu chorób rzadkich. Trwają prace przygotowawcze, start badań dla pacjentów przewidywany jest na 2gą połowę 2023 roku.

Marzena Nelken

Dyrektor Krajowego Forum ORPHAN, Federacja Pacjentów Polskich, Koordynatorka Polskiej Platformy EUPATI

Dyrektor Krajowego Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN. Wieloletni członek zarządu Europejskiego Forum Pacjentów (European Patients Forum EPF) oraz Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie Ars Vivendi. Ekspert Federacji Pacjentów Polskich (FPP) do spraw oceny, kierowania i wdrażania projektów finansowanych z funduszy UE i krajowych. Ekspert Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT) przy Parlamencie Europejskim.
Absolwentka Europejskiej Akademii Pacjentów EUPATI oraz koordynatorka Polskiej Platformy EUPATI, mającej na celu szerzenie wiedzy na temat badań klinicznych z punktu widzenia pacjenta.

Propagatorka „patient involvement” oraz „patient centricity” – podejścia uwzględniającego perspektywę pacjenta, jego dobro, indywidualne preferencje oraz umożliwianie mu współdecydowania we wszelkich procedurach i aktywnościach medycznych.

Członek Komisjii Pacjenckiej (Patient Group Committee) w inicjatywie Data Saves Lifes, prowadzonej przez EPF i Europejski Intytut Innowacji poprzez Dane na temat zdrowia (European Institute for Innovation through Health Data i-HD).

Marzanna Maria Bieńkowska

Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Z tematyką ochrony zdrowia związana od 30 lat, w tym bezpośrednio z prawami pacjenta od 2005 roku. Swoją karierę rozpoczęła jako specjalista w Biurze Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia, gdzie była odpowiedzialna między innymi za bezpośredni kontakt z pacjentami. Od 2008 roku wraz z wejściem w życie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Biuro działające przy Ministrze Zdrowia zostało przekształcone i powstała instytucja Rzecznika Praw Pacjenta, w której objęła stanowisko Dyrektora Wydziału Interwencyjno-Poradniczego W latach 2012-2018 Członek Rady Przejrzystości jako przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Współpracy Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Szeroka znajomość przepisów obejmujących system opieki zdrowotnej i prawa medycznego pozwala jej na sprawne rozwiązywanie problemów pacjentów. Od 2020 roku stycznia tego roku pełni rolę opiekuna Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

PANEL III

dr Paweł Obierzyński

Klinika Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego CMKP, Interwencyjne Centrum Neuroterapii, Mazowiecki Szpital Brodnówski w Warszawie

Aktualnie realizuje szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie neurochirurgii w Klinice Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego CMKP z siedzibą w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który ukończył w 2019 roku jako primus inter pares z wyróżnieniem za najlepszą średnią na roku; Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) złożył we wrześniu 2019 roku, uzyskując drugi najlepszy wynik w kraju. Wielokrotny stypendysta Rektora UM w Lublinie oraz Prezydenta Miasta Lublina. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się przede wszystkim na neuroonkologii, neurochirurgii czynnościowej oraz poszukiwaniu nowoczesnych metod leczenia chorób degeneracyjnych i metabolicznych ośrodkowego układu nerwowego. Pasjonat neuroanatomii i neurobiologii.

dr Paulina Kaczmarska

Pratia MCM Kraków oraz Krakowska Akademia Neurologii

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (2015). Specjalistka w dziedzinie neurologii. Uczestniczka projektu „Practical MEDskills „Współczesne aspekty badań klinicznych”. Od ośmiu lat związana z ośrodkiem badań klinicznych MCM Pratia Kraków, gdzie realizuje się zarówno jako współbadacz, doradca medyczny jak i współautor szkoleń dla nowych badaczy. Pracownik naukowy i dydaktyczny Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Aktualnie zaangażowana w międzynarodowy projekt badań zaburzeń snu w chorobach neurozwyrodnieniowych.

dr Joanna Bogacz

Klinika Kardiologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

Lekarz w trakcie specjalizacji z pediatrii w Klinice Kardiologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Pracuje również w roli badacza w Ośrodku Badań Klinicznych w Specjalistycznej Przychodni Alergologicznej „Centrum Alergologii” w Lublinie. W 2019 roku ukończyła studia na kierunku lekarskim w Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2022 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Badania kliniczne, zarządzanie, monitoring i ekspertyza medyczna” na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W obszarze badań klinicznych pracuje od 2017 roku, początkowo w roli koordynatora, a od 3 lat również w roli badacza. Posiada doświadczenie w kilkunastu badaniach klinicznych w dziedzinie Alergologii, Otolaryngologii i Pulmonologii. Interesuje się nowości z zakresu medycyny, szczególnie dotyczące nowoczesnych metod leczenia chorób przewlekłych.

dr Maciej Kania

Clinmedica Research Skierniewice/ ETG Skierniewice

Ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu w 2017r. Od 2017 roku praktykuje jako lekarz rodzinny w Centrum Medycznym Ogrodowa w Skierniewicach. Zawodowo jest związany również z ośrodkiem badań klinicznych Clinmedica Research, gdzie od 2017 roku jest częścią zespołu badawczego. Do tej pory brał udział w ponad 50 badaniach jako współbadacz z zakresu: kardiologii, leczenia cukrzycy i otyłości, dermatologii, chorób wewnętrznych, chorób płuc, szczepień, reumatologii, ortopedii.

W 2021 roku uzyskał Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego z zakresu ultrasonografii ogólnej. Specjalizację z Medycyny Rodzinnej ukończył w 2022 roku.

dr Joanna Kania

Clinmedica Research Skierniewice/ ETG Skierniewice

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Medycyny Estetycznej na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. Specjalista Medycyny Rodzinnej. Obecnie w trakcie specjalizacji z Dermatologii i Wenerologii.
Z badaniami klinicznymi związana od 2012 roku. Ukończyła serię szkoleń organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Gdańsku w porozumieniu z firmą Quintiles: Wprowadzenie do badań klinicznych. Badania Naukowe w Medycynie. Organizacja i zarządzanie ośrodkiem badawczym oraz Jakość w badaniach klinicznych.
Na co dzień uczestniczy w prowadzeniu ośrodka Badań Klinicznych ETG w Skierniewicach, gdzie pełni rolę współbadacza w badaniach II,III oraz IV fazy z zakresu kardiologii, pulmonologii, alergologii, dermatologii, reumatologii, ortopedii oraz medycyny rodzinnej.

PANEL IV

Robert Dobosz

Dyrektor ds. rozwiązań w badaniach klinicznych, Ryvu Therapeutics

Od niemal 20 lat w branży badań klinicznych z doświadczeniem w big pharma, globalnych jak i lokalnie działających CRO, jak i w dynamicznie rozwijającej się firmie biotechnologicznej o polskich korzeniach.
Zarządzał badaniami od faz wczesnych, przez biorównoważność do fazy IV w licznych obszarach terapeutycznych – aktualnie w pełni zaangażowany w badania hemato-onkologiczne.
Od roku 2013 dzieli się swym doświadczeniem w planowaniu, organizacji i zarządzaniu badaniami klinicznymi na swej macierzystej uczelni: w MCKP Collegium Medicum Universytetu Jagiellońskiego.
Członek II kadencji Rady Biznesu Polskiej Sieci Badań Klinicznych przy Agencji Badań Medycznych.

Marta Winiarska

Polski Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BIOINMED

Prezes Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed – prawnik, manager, ekspert ochrony zdrowia. Absolwentka wydziału prawa na Uczelni Łazarskiego (fakultet ochrony własności intelektualnej), a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania na UW oraz SGH.Skupiona na tematach gospodarczych, innowacjach i ochronie zdrowia. Współpracowała blisko z Ministerstwami: Rozwoju, Spraw Zagranicznych i Środowiska przy projektach nakierowanych na akcelerację start-upów i innowacyjnych MŚP oraz ekspansję międzynarodową polskich przedsiębiorców m.in. w Wielkiej Brytanii, Chinach, Niemczech, Czechach. Współorganizowała Polsko-Amerykański Tydzień Innowacji w Kalifornii. Przez 5 lat reprezentowała Związek INFARMA m.in. w Parlamencie, na RDS, na konferencjach branżowych oraz w mediach.

Dziś w BioInMed współtworzy ekosystem pozwalający na dynamiczny rozwój branży biotechnologii medycznej w Polsce, uwzględniający komercjalizację prac badawczo-rozwojowych. Współpracuje z ABM, NCBR, PARP, PAIH i innymi podmiotami administracji rządowej, a także z instytucjami otoczenia biznesowego m.in. klastrem NTMed czy GPW. Znalazła się na liście 50 najbardziej wpływowych kobiet w ochronie zdrowia w rankingu „Kobieta Rynku Zdrowia”.

prof. dr hab. Piotr Szymański

Kierownik Centrum Kardiologii Klinicznej i Chorób Rzadkich Układu Sercowo-Naczyniowego CSK MSWiA w Warszawie

Kardiolog kliniczny i specjalista obrazowania interwencyjnego, specjalizujący się w opiece nad pacjentami z wrodzonymi/strukturalnymi chorobami serca. Profesor zwyczajny nauk medycznych. Kierownik Centrum Kardiologii Klinicznej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA. Przewodniczący (Chairperson) Regulatory Affairs Committee Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Członek Healthcare Providers Working Party Europejskiej Agencji Leków, obserwator Medical Devices Coordination Group (Komisji Europejskiej), członek wielu międzynarodowych zespołów eksperckich. Wykładowca na międzynarodowych kongresach naukowych, forach eksperckich, w tym Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Autor ponad 200 publikacji w recenzowanych czasopismach medycznych, w tym The Lancet, European Heart Journal, Journal of the American College of Cardiology, The Heart oraz ponad 50 rozdziałów w międzynarodowych i krajowych podręcznikach medycznych. Zapalony tenisista i sezonowy narciarz. https://www.linkedin.com/in/drpiotrszymanski/

dr n. farm. Karolina Maria Nowak 

Dyrektor Wydziału Innowacji i Rozwoju Biotechnologii ABM

Absolwentka Canadian Executive MBA. Stypendystka programu „Top 500 Innovators” na Uniwersytecie Stanforda. Stażystka w Instytucie Biomaterials and Advanced Drug Delivery, School of Medicine, Uniwersytetu Stanforda. Naukowiec wizytujący w Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School w ramach projektu pt. The investigation of mechanisms of resistance of different API using sensitive and resistant cell lines in Triple Negative Breast Cancer. Twórczyni patentu pt. Wieloskładnikowy system dozębodołowy zaprezentowanego na konferencjach m.in. w Japonii i Chinach. Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu komercjalizacji nauki i przedsiębiorczości. Dr Nowak posiada dwunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w sektorze biomedycznym jak również w zarządzaniu i prowadzeniu projektów komercyjnych w obszarze farmaceutycznym.

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Szypowska

Klinika Pediatrii Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierownik oddziału diabetologii dziecięcej UCK-WUM. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista diabetolog, endokrynolog i pediatra, konsultant wojewódzki w dziedzinie diabetologii, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Fundacji dla Dzieci z Cukrzycą. Kierowany przez nią ośrodek diabetologii dziecięcej jest centrum referencyjnym SWEET (Better control in Pediatric and Adolescent diabeteS: Working to crEate CEnTers of Reference) i znajduje się w czołówce światowych ośrodków, których pacjenci osiągają bardzo dobre wyrównanie cukrzycy. Prowadzi badania kliniczne z randomizacją, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, jedno i wieloośrodkowe, krajowe i zagraniczne, w tym badania II i III fazy. Wraz z badaczami z Niemiec, Belgii, Anglii i Szwecji uczestniczy w projekcie Global Platform for the Prevention of Autoimmune Diabetes (GPPAD). W ramach GPPAD jest głównym badaczem w projektach prewencji pierwotnej cukrzycy typu 1 oraz bierze udział w projekcie badań przesiewowych noworodków, którego celem jest identyfikacja noworodków ze zwiększonym ryzykiem genetycznym zachorowania na cukrzycę typu 1.

PANEL V

Katarzyna Mińkowska

Dyrektor Ośrodka Badań Klinicznych Synexus Polska sp.z o o, Grupa AES

Skuteczny lider z wieloletnim doświadczeniem w rozwoju i restrukturyzacji małych i dużych przedsiębiorstw, a także wdrażaniu strategii sprzedaży. Zbudowała od podstaw Centrum Usług Wspólnych dla spółek grupy kapitałowej notowanej na giełdzie papierów wartościowych, w zakresie obsługi klienta, finansów, księgowości, IT i HR. Od sierpnia 2016 roku zarządzała ośrodkiem badań klinicznych Synexus w Poznaniu, a od lutego 2023 kieruje ośrodkiem badań klinicznych Synexus w Warszawie.

Ceniona za analityczne myślenie, tworzenie i urzeczywistnianie strategii poprzez budowanie postaw zaangażowania i motywacji w zespołach. W osiąganiu celów i podejmowaniu trafnych decyzji wspierają ją dojrzałość, transparentne wartości oraz kompleksowe wykształcenie w kluczowych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem.

Aneta Sitarska-Haber

Wiceprezeska Stowarzyszenia GCPpl

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Związana z branżą badań klinicznych od roku 1998. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej, pracując w firmach CRO rozwijała umiejętności z zakresu monitorowania oraz zarządzania badaniami klinicznymi faz I-IV, w wielu wskazaniach terapeutycznych. Od roku 2005 pracuje w PPD, globalnej firmie z sektora Contract Research Organisations jako Line Manager. Odpowiedzialna za szkolenia i zarządzanie zespołem monitorów badań klinicznych. Od 2000 roku zaangażowana w działalność Stowarzyszeniem GCP PL jako członek sekcji szkoleniowej oraz grupy d/s badań pediatrycznych a od roku 2015 członek Zarządu GCPpl. Współorganizatorka działań statutowych Stowarzyszenia GCPpl takich jak szkolenia i spotkania branżowe w tym coroczne konferencje z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych.

Ma wieloletnie doświadczenie, jako wykładowca na studiach podyplomowych oraz prelegent na branżowych konferencjach w zakresie badań klinicznych.

Autorka i współautorka artykułów dotyczących badań klinicznych. Od kilku lat działa w POLCRO (zrzeszenie pracodawców firm prowadzących badania kliniczne na zlecenie). Wspiera działalność organizacji pacjenckich. Jest członkiem Polskiej Platformy EUPATI (Europejska Akademia Pacjentów).

Ilona Figiel

Centralized Monitoring Team

Z badaniami klinicznymi związana od 2011 roku, odkąd objęła funkcję Koordynatora Badań Klinicznych w Prywatnym Ośrodku w Poznaniu. Doświadczenie w obszarze badań klinicznych zdobywała jako Monitor Badań Klinicznych pracując zarówno w firmach CRO jak i u Sponsora. Od niespełna 2 lat pracuje w firmie GSK na stanowisku Centralized Monitor, Pharma Research & Development gdzie odpowiedzialna jest za wdrażanie zarządzania jakością opartego na ryzyku (RBQM) w badaniach klinicznych, skupiając się na monitorowaniu scentralizowanym i analizie danych oraz identyfikacji pojawiających się i istniejących zagrożeń dla danych krytycznych i procesów badania.

prof. dr hab. n. med. Iwona Ługowska

Kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz, Narodowy Instytut Onkologii

Pełnomocnik Dyrektora ds. Kontaktów Międzynarodowych, Kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz, Koordynator Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Prof. Ługowska jest również przewodniczącą Educational Publications Working Group – European Society for Medical Oncology (ESMO), członkiem zarządu Organisation European Cancer Institutes (OECI), członkiem zarządu Europejskiej Sieci Referencyjnej ds. Nowotworów Rzadkich (EURACAN-ERN). Prof. Ługowska odbyła staże/szkolenia w Memorial Sloan Kettering Cancer Center, USA; Sir Bobby Robson Cancer Trials Research Centre, Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania; oraz w Szpitalu Agostino Gemelli, Rzym, Włochy. Jej główne obszary zainteresowań to onkologia precyzyjna i rozwój nowoczesnych terapii w onkologii.

PANEL VI

Ligia Kornowska

Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, Liderka Koalicji AI w zdrowiu

Lekarz, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, organizacji zrzeszającej największą liczbę szpitali w Polsce. Propagatorka AI w medycynie, liderka Koalicji AI w zdrowiu. Co-founder i Prezes Zarządu Data Lake i Fundacji Podaruj Dane. Wyróżniona na listach “25 under 25” i „30 under 30” Forbes’a, od 4 lat wyróżniana na liście „100 najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia”. Była CEO/dyrektor kilku startupów medycznych. Prelegentka i moderator licznych konferencji sektora ochrony zdrowia o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Aneta Sieradzka

CEO Sieradzka&Partners oraz Lawfully.pl

Laureatka wielu prestiżowych prawniczych nagród, Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra Dziennika Gazeta Prawna i Wolters Kluwer, TOP100 Women in AI w rankingu Perspektywy Women in Tech, Prawnik Pro Bono Dziennika Rzeczpospolita, a także Honorowej Nagrody Fundacji im. Hanki Bożyk.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w sektorze medycznym w zakresie ochrony danych osobowych medycznych, nowych technologii (AI), prawa medycznego oraz compliance. Współautorka Studiów Podyplomowych IOD w sektorze zdrowia w ALK w Warszawie oraz wykładowca ochrony danych osobowych na SP UMCS. Pełnomocnik w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych w których reprezentuje podmioty sektora medycznego. .
Autorka blisko 50-ciu publikacji naukowych, a także redaktor i współautorka 7 książek z RODO m.in. z GIODO i Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestniczka i prelegentka podczas międzynarodowych konferencji z prawa medycznego (Londyn, Rzym, Praga, Kijów). Jest też autorką bloga Prawowtranplantacji.pl, serwisu Biorcy Życia oraz członkinią gremiów naukowych.
Autorka licznych programów szkoleniowych z zakresu RODO, cyberbezpieczeństwa, reklamy wyrobów medycznych, praw lekarzy, sztucznej inteligencji, prawa farmaceutycznego, badań klinicznych. Uczestników jej szkoleń trzeba liczyć w tysiącach.

dr Robert Mołdach

Prezes Instytut Zdrowia i Demokracji, Członek Zespołu Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

Ekspert gospodarczy specjalizujący się w polityce rozwoju ochrony zdrowia. Praktyk zarządzania z doświadczeniem w sektorach opieki zdrowotnej, telekomunikacji, informatyki oraz bankowości i finansów. Promotor dialogu społecznego. Współzałożyciel i prezes zarządu Instytutu Zdrowia i Demokracji, forum dialogu o wartości publicznej w ochronie zdrowia. Członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Ekspert Komisji Europejskiej.

Tomasz Młynarski

Zastępca Dyrektora Departament Prawny Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Absolwent prawa oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Radca prawny specjalizujący się w prawie medycznym, farmaceutycznym, administracyjnym i ubezpieczeniowym oraz odpowiedzialności odszkodowawczej. Zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, nadzorujący m.in. sprawy związane z Funduszem Kompensacyjnym Badań Klinicznych oraz Funduszem Kompensacyjnym Szczepień Ochronnych. Członek Rady Przejrzystości przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Rady Funduszu Medycznego przy Ministrze Zdrowia. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego oraz ubezpieczeń gospodarczych.