Zapisy na listę rezerwową uczestników konferencji – bezpłatne wydarzenie tylko w formule stacjonarnej

Z uwagi na osiągnięcie limitu gości, prosimy o wysyłanie zgłoszeń na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia się miejsca powiadomimy o możliwości udziału w
wydarzeniu w oddzielnej wiadomości. Wysłanie zgłoszenia na listę rezerwową nie gwarantuje udziału w Konferencji.